Avís legal i política de privadesa

Domicili social: Camí del Molí, s/n Torroella de Montgrí (GIRONA)
Telèfon: (+34) 972 755 396
E-mail: hotel@molidelmig.com

1. Condicions generals

L'accés i l'ús de la pàgina web de Hotel Molí del Mig by URH quedarà subjecte a les presents condicions generals. La utilització a totes les pàgines web de titularitat de Hotel Molí del Mig by URH suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment en què l'usuari hi accedeixi.

Hotel Molí del Mig by URH es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes Condicions d'Ús.

2. Ús de la pàgina web, serveis i continguts

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte d'aquesta pàgina, els seus serveis i continguts, sense contravenir els drets fonamentals, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats, l'ordre públic i les condicions particulars de certs serveis. Es prohibeix qualsevol ús amb finalitats il·lícites o que vulnerin els drets de Hotel Molí del Mig by URH i els seus titulars o un tercer, o que de qualsevol manera, perjudiqui el funcionament normal de la pàgina o de qualssevol equips informàtics o documents de qualsevol classe continguts en els mateixos. Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc...) es prohibeix especialment:

• La seva reproducció, distribució o modificació o de qualsevol altra forma la comunicació pública, llevat que s'obtingui l'autorització dels seus legítims titulars o que resulti legalment permès;
• Eliminar o modificar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de Hotel Molí del Mig by URH o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic per al seu reconeixement;
• Intentar obtenir els continguts de la pàgina web per un mitjà diferent dels disponibles per als usuaris o als habituals a la xarxa, sempre que aquests últims no causin cap perjudici a la pàgina web de Hotel Molí del Mig by URH
• Remetre missatges o enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats o consentits pels destinataris. Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats ho podran comunicar a Hotel Molí del Mig by URH remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: hotel@molidelmig.com
• Igualment, es prohibeix utilitzar les llistes de distribució així com posar a disposició de tercers dades obtingudes a partir de les mateixes, per realitzar les activitats assenyalades anteriorment. Respecte del site, l'usuari es compromet, en particular a no transmetre o difondre de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol material que:

• Indueixi o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats, oa l'ordre públic; o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats, oa l'ordre públic;
• Sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, podent enganyar sobre el seu objecte o sobre les intencions del comunicant;
• Sent propietat intel·lectual o industrial de tercers, es pretengui utilitzar sense la seva prèvia autorització;
• Violi els secrets empresarials de tercers o infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions;
• De qualsevol manera menyscabi la reputació de @@hotel o de tercers, o constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i en general competència deslleial; Hotel Molí del Mig by URH o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips;
• Contingueu etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per Hotel Molí del Mig by URH

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de les pàgines web de Hotel Molí del Mig by URH estan sotmesos a la normativa sobre propietat intel·lectual i/o industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a Hotel Molí del Mig by URH oa tercers si escau. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per a ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

4. Renúncies i Limitacions de responsabilitat

Hotel Molí del Mig by URH no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o prestats per tercers a través de la pàgina web de Hotel Molí del Mig by URH ni dels continguts proporcionats per tercers. Hotel Molí del Mig by URH no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts de la seva pàgina web. Hotel Molí del Mig by URH no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En cas que tot o part dels continguts de la pàgina web de Hotel Molí del Mig by URH siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest es produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, i aquests estan obligats al compliment de les lleis nacionals d'aplicació. L'ús que es pugui fer de la informació i els continguts que apareixen a la pàgina web de Hotel Molí del Mig by URH i/o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o "links" que apareixen a la pàgina de @@hotel @@ es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat d'aquells que efectuïn aquest tipus d'actes, i Hotel Molí del Mig by URH no serà responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d'aquests usos o activitats.